Malayalam Writings

A Blogger Should Make Note These 10 Essential Things ഏരിയലിന്റെ കുറിപ്പുകള്‍ - Ariel's Jottings : ബ്ലോഗ്‌ എഴുത്തുകാർ ആവശ്യം പാലിക്കേണ്ട അറിഞ്ഞിരിക്ക...

ബ്ലോഗ്‌ എഴുത്തുകാർ ആവശ്യം പാലിക്കേണ്ട അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില നിബന്ധനകൾ അഥവാ ബ്ലോഗെഴുത്തിലെ പത്തു കൽപ്പനകൾ !!! ബ്ലോഗ്‌ എഴുത്തുകാർ ആവശ്യം പാലിക്കേണ്ട അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില നിബന്ധനകൾ  അഥവാ  ബ്ലോഗെഴുത്തിലെ പത്തു കൽപ്പനകൾ  !!! A Blogger Should Make Note These 10 Essential Things  To Read More Please Click On The Below Link: ഏരിയലിന്റെ കുറിപ്പുകള്‍ – Ariel’s Jottings : ബ്ലോഗ്‌ എഴുത്തുകാർ ആവശ്യം പാലിക്കേണ്ട അറിഞ്ഞിരിക്ക…: Picture Source: Google.com/Images web counter

Malayalam

  ജി മാധവാൻ നായർ മാധ്യമം സാരഥികൾക്കൊപ്പം    ചീഫ് എഡിറ്റര്‍ വി.കെ. ഹംസ കവയത്രി സുഗതകുമാരിയെ  വേദിയിലേക്ക് ആനയിക്കുന്നു To Read The Paper Please Click on the below link: Madhyamam Daily News Paper   Source: Madhyamam Daily News Paper   To Read the Blog Post At Ariel’s Jottings Please Click on the below link: ഒരു ആശംസ മലയാളം എൻറെ സ്വന്തം മലയാളം മാമലകൾക്കപ്പുറം കാണാത്ത എൻറെ മലയാളം മലയും പുഴയും താണ്ടി ഭൂലൊകമെങ്ങും പരന്നു ഇന്നിതാ അതിൻ ധ്വനി മരുഭൂമിയിലും എത്തി മലയാള ഭാഷ തൻ വർണ്ണനപേറി പേരും

Ariel's Jottings : ഓട്ടം തികച്ചു വിശ്വാസം കാത്തു :( I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith) Yet Another Beloved Brother Promoted To Glory.

I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith) Yet Another Beloved Brother Promoted To Glory. To Read More Please Click on the below link: ഏരിയലിന്റെ കുറിപ്പുകള്‍ – Ariel’s Jottings : ഓട്ടം തികച്ചു വിശ്വാസം കാത്തു :( I have fought a g…: Bro. Donal J Godfred ഓട്ടം തികച്ചു വിശ്വാസം കാത്തു : ഒരു പ്രിയ സഹോദരൻ കൂടി നിത്യതയിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെട്ടു. ഒരു അനുസ്മരണം സിക്കന്ത്… A Freelance writer from

ഉള്ളിയെക്കുറിച്ച് ചില ഉള്ളകാര്യങ്ങൾ - Some Amazing Facts About Onion

Tharangini തരംഗിണി ഓണ്‍ലൈൻ    മാസികയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച    എന്റെ ഒരു ലേഖനം (One of my write-ups published in the  Tharangini  Online Magazine. (A Malayalam blog post). Pic. Credit. sxc.hu ഉള്ളിയുടെ വില പിടിച്ചാൽ കിട്ടാത്തവിധം കുതിച്ചുയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദിനങ്ങൾ. ഉള്ളി നമുക്കിനി  അന്യമായി പോകുമോ എന്നു പോലും തോന്നുന്ന വിധം കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ടു  പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈയവസരത്തിൽ  ഈ ഉള്ളിക്കുട്ടന്റെ മാഹാത്മ്യം വിളിച്ചറിയിക്കുന്ന ചില വസ്തുതകൾ ഈ ചെറുകുറിപ്പിലൂടെ പങ്കു വെക്കാം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്നു. To continue reading please click on the below link: (തുടർന്ന് വായിക്കാൻ താഴെയുള്ള ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക: ഉള്ളിയെക്കുറിച്ച് ചില

Ajit Kumar: A Beloved Personality From the Malayalam Blogging World. A Digital Painting By Jumana

Ajith Kumar is an inspiring personality in the Malayalam blogging world. No words will fit into explain this personality. At the age of two his Dad departed from this earth and his mother brought them (6 children) up in an amazing way by the help of his mother’s family and the support of their neighbors.   His childhood days were so pathetic but he withstood all difficulties in his life and overcame all hindrance. But sadly God

ഏരിയലിന്റെ കുറിപ്പുകള്‍ - Ariel's Jottings : നമുക്ക് നമ്മുടെ അറിവുകൾ(അനുഗ്രഹങ്ങൾ) പങ്കുവെക്കാം ...Let Us Share Our Knowledge (Blessings)

 Pic. Source: Kew.org  നമുക്ക് നമ്മുടെ അറിവുകൾ (അനുഗ്രഹങ്ങൾ) പങ്കുവെക്കാം  അടുത്ത കാലത്തായി എന്റെ ബ്ലോഗിലെ ചില എഴുത്തുകൾ കണ്ടു ഒരു വെബ് മിത്രം (ബ്ലോഗ്‌ മിത്രം അല്ല) അൽപ്പം പരിഹാസ രൂപേണ (sarcastic way) ഗൂഗിൾ പ്ലസ്സിൽ കുറിച്ച ചില വരികളാണ് ഈ കുറിപ്പ് എഴുതാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. തുടർന്ന് വായിക്കാൻ ഈ ലിങ്കിൽ അമർത്തുക:  To Continue Reading Please Click On The Below Link: ഏരിയലിന്റെ കുറിപ്പുകള്‍ – Ariel’s Jottings : നമുക്ക് നമ്മുടെ അറിവുകൾ(അനുഗ്രഹങ്ങൾ) പങ്കുവെക്കാം …: .. A Freelance writer from Secunderabad India

Blog Writers, Your Attention Please!!! ഏരിയലിന്റെ കുറിപ്പുകള്‍: ബ്ലോഗ്‌ മാന്ദ്യമോ? ചില ചിന്തകൾ.

Mr. E A Sajim, Thattathumala, Trivandrum ഏരിയലിന്റെ കുറിപ്പുകള്‍: ബ്ലോഗ്‌ മാന്ദ്യമോ? ചില ചിന്തകൾ: ബ്ലോഗ്‌  മാന്ദ്യമോ? ചില ചിന്തകൾ ശ്രീ. ഇ എ സജിം തട്ടത്തുമല “പ്രസിദ്ധ  എഴുത്തുകാരനും, ബ്ലോഗറും, പത്രാധിപരുമായ ശ്രീ. ഇ എ … A Freelance writer from Secunderabad India

Do you love to do cultivation on your terrace? Here is a good guide to start with: Few lessons from terrace farming... 'ടെറസ്സിലെ കൃഷിപാഠങ്ങൾ’ കെ.എസ്. മിനിയുടെ പുസ്തകത്ത...

Here is an interesting, informative and educative book for the people who love to do cultivation on their terrace.  I am sorry this is now available only in Malayalam language.  Picture Caption. CLS Books A very useful book for those who wanted to start a small kitchen garden on their terrace. To Read More Please Click on this link ഏരിയലിന്റെ കുറിപ്പുകള്‍: ‘ടെറസ്സിലെ കൃഷിപാഠങ്ങൾ’ കെ.എസ്. മിനിയുടെ പുസ്തകഅവലോകനം  ..: ‘ ടെറസ്സിലെ കൃഷിപാഠങ്ങ ൾ ’

പൊളിച്ചെഴുതാം നമുക്കീ കാട്ടു നിയമം അഥവാ രാജ്യദ്രോഹ നിയമം" ഇന്ന് വായിച്ച ഒരു ലേഖനത്തിനെഴുതിയ ഒരു പ്രതികരണം

പൊളിച്ചെഴുതാം നമുക്കീ കാട്ടു നിയമം അഥവാ “രാജ്യദ്രോഹ നിയമം” ഇന്ന് വായിച്ച ഒരു ലേഖനത്തിനെഴുതിയ ഒരു പ്രതികരണം  ചിത്രം കടപ്പാട് : സണ്‍ഡേ ഇൻഡ്യൻ  “അസഹിഷ്ണുവും അപ്രസക്തവുമായ ഒരു സര്‍ക്കാരിന്‍റെ രാക്ഷസീയമായ രാജ്യദ്രോഹ നിയമം” എന്ന തലക്കെട്ടിൽ ഇന്ന് വായിച്ച ഒരു ലേഖനത്തിന്  എഴുതിയ ഒരു പ്രതികരണം. എഡിറ്റിംഗ് ഇല്ലാതെ ഇവിടെ ചേര്ക്കുന്നു. സർ, സത്യം തുറന്ന് പറയുന്നവർക്കെതിരെ പ്രോയോഗിക്കാൻ മാത്രമായി അല്ലെ ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ  നിയമം ഉടെലെടുക്കുന്നതു, രാഷ്ട്രീയവും പണസ്വാധീനവും ഒപ്പം ചേരുമ്പോൾ അതവർക്ക്   അനുകൂലവുമാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആക്കുന്നു, ഇതില്ലാത്തവൻ നിരപരാധിയെങ്കിലും ഇവിടെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു, തുറങ്കിൽ അടക്കപ്പെടുന്നു, ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ആ അദ്ധ്യായം അവിടെ പരിപൂർണ്ണം ആവുകയും ചെയ്യുന്നു, അതിനു

First Anniversary of Ariel's Jottings - ഒരു വയസ്സ് തികഞ്ഞു ഈ ബ്ലോഗിന്

Blog Banner by M Vasanth Kumar, Hyderabad. June 8th 2013: Our Malayalam Blog completed one year on this day.   Pic. Credit. lifestoogood.net We are so glad to extend our heartfelt thanks to all our loving followers and readers for their relentless supports. and encouraging words. We do appreciate your continued support to this cause. We are sure and ones again affirm that, those who visit us and post one or two