Skip to content

Tag: onion

Some Amazing Facts About Onion A Malayalam Write-up

Posted in General, Health, and Malayalam Writings

ഉള്ളിയുടെ വില വീണ്ടും കുതിച്ചുയരുന്ന ഈ നാളുകളിൽ ഈ ഉള്ളിക്കുട്ടൻറെ മാഹാത്മ്യം ഒന്നറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതു നല്ലതു തന്നെ! ചില വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് എഴുതിയ കുറിപ്പാണെങ്കിലും ഇതിലെ ആശയം ഇന്നും വായനക്കും അറിവിനും വക നൽകുന്നു. വായിക്കുക, ഒപ്പം, ഉള്ളിയെപ്പറ്റി ഇനിയും വല്ലതും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ…

LEEK And GARLIC The Little Wonders of Nature! A Brief History and Its Medicinal Uses

Posted in A to Z Blog Challenge, and Health

L for Leeks: Yet another wonderful vegetable product which can act as the miracles of nature. Pic. Credit. sxc.hu Here is a short summary of  ‘leek’ the wonderful vegetable and its medicinal…

Let's Connect On YouTube

X