Skip to content

Tag: Poems

വീണ്ടും കുറേ കൊറോണാ കുറിപ്പുകൾ/കവിതകൾ ​Few More Corona Poems

Posted in Covid- 19, Current Affairs, and Poem

വീണ്ടും കുറേ കൊറോണാ കുറിപ്പുകൾ/കവിതകൾ ​ കൊറോണ,  ഞങ്ങൾ കുട്ടികളെ വീട്ടിൽ തന്നെയിരുപ്പാക്കി. ചിത്രമെഴുത്തും, വായനയും ഒപ്പം ചില കളികളുമായ് സമയം പോക്കീടുന്നു ഞങ്ങൾ. ​​000 നാട്ടിൽ ചുറ്റി നടന്നോർ  ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ കുത്തിയിരുപ്പാണിപ്പോൾ കൊറോണ വരുത്തി വെച്ചൊരു വിനയെ വർണ്ണിച്ചീടാൻ വാക്കുകൾ…

Let's Connect On YouTube

X