Skip to content

Tag: Bible

Bible The Best Book – ഉത്തമ ഗ്രന്ഥം

Posted in Biblical/Religious, Malayalam Writings, and Poem

Bible The Best Book – ഉത്തമ ഗ്രന്ഥം    ഉലകം മുഴുവന്‍ വിറ്റഴിയുന്നൊരു ഉത്തമ ഗ്രന്ഥം ബൈബിള്‍ എന്‍പേര്‍. ഉത്തമ സോദര വര്‍ഗ്ഗം എന്നിൽ  നിത്യം സത്യം കണ്ടീടുമ്പോള്‍,  ഉത്തമെരുന്നു നടിക്കും ചിലരോ സത്യം തേടിയലഞ്ഞിടുന്നു. ഉലക ജനങ്ങള്‍ പലരും…

Let's Connect On YouTube

X